Поповски и Партнери Адвокатско друштво

За насОбласти

ЗА АДВОКАТСКОТО ДРУШТВО

ЗА НАС

Поповски и Партнери е модерно адвокатско друштво и ги нуди сите видови на правни услуги во Република Северна Македонија.

Се здруживме водени од желбата да обезбедиме повисок стандард на правни услуги.

Ние избравме був како наше лого, бидејќи симболизира супериорно знаење, мудрост и стратегија. Овие вредности се нашиот идентитет.

Визија на нашето друштво

Фокусирани сме на нашите клиенти и нивните правни предизвици. Наш приоритет е да им понудиме на клиентите соодветни и практични законски решенија и да постигнеме најдобри резултати во решавање на правни прашања и спорови.

Стратегија на нашето друштво

Нашиот тим е наша сила. Ние сме високо квалификувана група на професионалци кои се вклучени во правната дејност многу години. Нашиот тим се состои само од соодветно лиценцирани адвокати. Ова значи дека клиентот комуницира со искусен и независен професионалец. Овој концепт овозможува брза, непречена и продуктивна комуникација со клиентот со цел да се постигнат најдобри законски решенија за брзо време.

Ние сме одлични колеги и соработуваме ефикасно и ефективно со меѓусебно почитување. Ние ја поддржуваме заедницата во која работиме и живееме со цел да придонесеме за подобро општество.

Области

Како можеме да ви помогнеме

Анти-корупција и истраги

Корупцијата се дефинира како злоупотреба на доверена моќ, овластување или влијание за сопствена корист. Се смета за една од најпредизвикувачките пречки за економски и социјален развој.

Банкарство и финансии

Голем дел од правните односи се тесно поврзани со банкарскиот и финансискиот сектор. Поради овие причини голем дел од правната пракса вклучува активности во правните аспекти на банкарството и финансирањето на работата.

Конкурентско право

Законите и прописите за заштита на конкуренцијата се стремат кон воспоставување на пазар во кој компаниите се натпреваруваат чесно едни со други и се пласираат стоки и услуги со соодветен квалитет и фер цена за потрошувачите.

Концесии, јавно приватно партнерство и јавни набавки

Концесиите и договорите за јавно приватно партнерство (ЈПП) претставуваат многу успешни модели за меѓусебна соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор.

Заштита на потрошувачи

Сите сме потрошувачи, но не сите ги знаат правата што ги имаат при секојдневното тргување.

Заштита на податоци

Во денешното глобално дигитално општество, податоците се сметаат за едно од највредните добра.

Решавање на спорови

Во време кога правните проблеми и спорови настануваат се почесто и почесто, а законодавството постојано се менува и надоградува, нашиот тим нуди сеопфатни правни анализи и ефективни правни решенија.

Работни односи

Законот за работни односи како и подзаконските регулативи со кои што истиот се уредува, трпат постојани измени, измени кои имаат за цел постигнување поголема рамнотежа во односот работник – работодавач.

Интелектуална сопственост

Интелектуалната сопственост опфаќа широк спектар на умствени креации, како што се пронајдоци, литературни и уметнички дела,  симболи, имиња и слики кои што се користат во трговијата, вклучително и права на индустриска сопственост.

Трговско и корпоративно право

Тимот на Адвокатското друштво Поповски и Партнери е високо квалификуван во давање правни услуги и совети за структуирање на бизниси, бизнис практики и зделки.

Недвижности

Инвестирањето во секторот за недвижности е претпочитана опција за голем број инвеститори. Ние ги штитиме интересите на нашите клиенти од различни аспекти, односно кога станува збор за градење, купување или за закуп на недвижен имот.

ЗАПОЗНАЈ ГО НАШИОТ ТИМ

ИНДУСТРИИ

Енергија и природни ресурси

Производи на мало и производи за широка потрошувачка

Новости

Chambers 2024

Chambers 2024

Задоволство ни е што нашиот Управувачки партнер, Татјана Поповски Булоски, е рангирана како адвокат во Групата 1 (Band...

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС

Во нашето адвокатско друштво, се гордееме што обезбедуваме правни услуги со врвен квалитет на нашите клиенти. Со тим од високо квалификувани и искусни адвокати, ние сме добро опремени да се справиме со широк спектар на правни прашања. Посветени сме на обезбедување персонализирано и ефективно правно застапување и одвојуваме време за да ги разбереме уникатните потреби и цели на секој од нашите клиенти.

Посветени сме на постигнување на најдобри можни резултати за нашите клиенти и неуморно работиме на заштита на нивните права и интереси. Ако ви треба правно водство или застапување, ве охрабруваме да не изберете како ваш доверлив правен партнер. Ние сме најдобриот избор за вас.

ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ

Нашето адвокатско друштво има адвокати кои се придржуваат до највисоките етички стандарди и ги следат сите важечки закони и прописи, вклучително и одржување на доверливост и избегнување судир на интереси.

СИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Нашите адвокати имаат силни комуникациски вештини, вклучително и способност јасно да ги објаснат правните концепти и стратегии, како и способност да слушаат и да ги разберат потребите на клиентите.

ПОВИСОК СТАНДАРД НА УСЛУГИ

Во нашето адвокатско друштво, ние им даваме приоритет на потребите на нашите клиенти и се стремиме да им обезбедиме најквалитетни правни услуги.

error: Content is protected !!