Анастазија Анастасовска Костовска е адвокат во Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе од седум години искуство во правни работи во Република Северна Македонија, работејќи во приватниот и јавниот сектор. Нејзините области од посебен интерес вклучуваат заштита на  правата на потрошувачите, заштита на личните податоци, право на интелектуална сопственост, право на информатичка технологија, медиумско право, телекомуникациско право и регулатива, облигационо право, отштетно право и административно право.

Анастазија присуствувала на многу локални и меѓународни семинари, конференции и работилници од областа на правото. Таа беше дел од работната група при Министерството за економија за изготвување на новиот Предлог – Законот за заштита на потрошувачите со кој се врши доусогласување и хармонизирање на законот со повеќе директиви на Европска Унија.

Анастазија има диплома од областа на интелектуална сопственост- двојна програма организирана од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ , Правен факултет „Јустинијан Први“ и Универзитетот во Стразбур. Магистер е во областа на граѓанско право, а во моментов е кандидат за доктор на правни науки на докторски студии по административно право, Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Анастазија течно зборува англиски јазик.

Анастазија Анастасовска Костовска

Адвокат

in

Поповски и Партнери

©2022 Поповски и партнери.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Тел: +389 (2) 32 32 243info@pp-lf.com

АДРЕСА

Никола Вапцаров 2-4
1000 Скопје, Северна Македонија

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Петок
08:30 - 16:00

error: Content is protected !!