Банкарство и финансии
  1. Дома
  2. Банкарство и Финансии

За нас

Поповски и Партнери е модерно адвокатско друштво и ги нуди сите видови на правни услуги во Република Северна Македонија. Се здруживме водени од желбата да обезбедиме повисок стандард на правни услуги. Ние избравме був како наше лого, бидејќи симболизира супериорно знаење, мудрост и стратегија. Овие вредности се нашиот идентитет.

БАНКАРСТВО И ФИНАНСИИ

Голем дел од правните односи се тесно поврзани со банкарскиот и финансискиот сектор. Поради овие причини голем дел од правната пракса вклучува активности во правните аспекти на банкарството и финансирањето на работата.

Нашиот тим на адвокати има големо искуство во обезбедувањето правна помош, совет и поддршка во врска со трансакциите во банкарскиот и финансискиот сектор во Република Северна Македонија.

Воедно, обезбедуваме различни правни услуги на нашите клиенти од областа на банкарството и финансиите, како што се обезбедување услуги поврзани со обезбедување на побарувањата, помош во постапките за востановување на заложни права, длабоки правни анализи (legal due diligence), финансирање на проекти, спојувања и превземања на банки и како и други правни услуги поврзани со овој сектор, како што се:

  • Пазари на капитал и финансиски инструменти
  • Хартии од вредност
  • Залози, хипотеки и друго обезбедување на побарувањата, вклучително и постапка за реализација на ваквите побарувања
  • Заеми и финансирање на проекти
  • Нефункционални кредити
  • Неликвидност и реорганизирање
  • Платен промет

Запознај ги нашите адвокати

Телефон: +38970249284 
Емаил: tatjana.popovski@pp-lf.com

Татјана Поповски Булоски е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Нејзиното огромно искуство вклучува различни проекти…

Татјана поповски Булоски

Управувачки партнер

Телефон: +38971212873
Емаил: anastazija.anastasovska@pp-lf.com

Анастазија Анастасовска Костовска е адвокат во Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе од седум години искуство во правни работи во Република Северна Македонија, работејќи во приватниот и јавниот сектор.

Анастазија Анастаасовска Костовска

Адвокат

Телефон: +389 (2) 32 32 243​
Емаил: marjana.staninova@pp-lf.com

Марјана Станинова се приклучи на нашиот тим во јануари 2020 година. Нејзини области од посебен интерес вклучуваат: договорно право, корпоративно право, трговско право, отштетно право, парница и алтернативно решавање на спорови.

Марјана Станинова

Адвокат

error: Content is protected !!