Мартина Ристова
  1. Дома
  2. Мартина Ристова
Мартина Ристова

Мартина Ристова

Административен асистент

За

Мартина Ристова e административен асистент во Поповски и Партнери.

Мартина пружа поддршка во секојдневните работни активности во друштвото.

Нејзината работа ги опфаќа административните задачи како организација, евиденција и архивирање на документи и нивно распределување.

Нејзината работа исто така ги вклучува и секретарските должности како надворешните контакти, приемот на посетителите, телефонските разговори, закажување состаноци и останати комуникациски потреби на адвокатскиот тим на Поповски и Партнери.

Мартина зборува англиски јазик.

error: Content is protected !!