Нашиот тим
  1. Дома
  2. Нашиот тим
Татјана Поповски Булоски

Татјана Поповски Булоски

Управувачки партнер

Јана Дуковска Деспотовска

Јана Дуковска Деспотовска

Партнер

Огнен Мартинов

Огнен Мартинов

Партнер

Анастазија Анастасовска Костовска

Анастазија Анастасовска Костовска

Адвокат

Ангела Милановска

Ангела Милановска

Адвокат

Марјана Станинова

Марјана Станинова

Адвокат

Атанас Чавдаров

Атанас Чавдаров

Адвокат

Маја Ѓорѓиевска

Маја Ѓорѓиевска

Администратор на канцеларија

Тамара Ѓорѓиевска

Тамара Ѓорѓиевска

Правник-помошник

Мартина Ристова

Мартина Ристова

Административен асистент

error: Content is protected !!