Огнен Мартинов е еден од основачките партнери на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Тој е правен експерт со повеќе од десетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Неговото искуство вклучува застапување во трговски и граѓански спорови, како и застапување во кривични постапки.

Учествувал во разни проекти фокусирани на индустриите од областа на рударството, енергетиката и телекомуникациите. Тој, исто така бил вклучен на многу проекти, вклучително и правни анализи на компании од висок профил.

Огнен, исто така е познат и по својата работа од областа на работните односи, осигурување, материјални договори, градежништво и недвижнини.

Огнен е магистер по кривично право.

Тој говори англиски јазик.

Popovski & Partners Law Firm

©2022 by Popovski & Partners.

ADDRESS

Nikola Vapcarov 2-4
1000 Skopje, North Macedonia​​

WORKING HOURS

Monday - Friday
08:30 - 16:00

error: Content is protected !!