Поповски и Партнери стана членка на Македонско-Германско стопанско здружение – МГСЗ

Фев 9, 2024Uncategorized0 comments

Поповски и Партнери неодамна стана членка на Македонско-Германско стопанско здружение – МГСЗ. МГСЗ е здружение кое постои веќе 19 години и претставува централно место каде што се градат македонско-германските стопански односи. МГСЗ има повеќе од 200 компании- членови и претставува најголемо билатералнo стопанско здружение во Северна Македонија. Застапени се сите стопански сектори од кои услужниот сектор со 39%, по што следи индустрискиот сектор со 35%.

https://nordmazedonien.ahk.de/mk/vereinigung/deutsch-mazedonische-wirtschaftsvereinigung

MORE NEWS

Студентите на магистерски студии од насоката Граѓанско материјално и граѓанско процесно право беа во посета на нашето адвокатско друштво

Студентите на магистерски студии од насоката Граѓанско материјално и граѓанско процесно право беа во посета на нашето адвокатско друштво

Студентите на магистерски студии од насоката Граѓанско материјално и граѓанско процесно право при Правниот факултет...

read more
error: Content is protected !!