Решавање на спорови
 1. Дома
 2. Решавање на Спорови

За нас

Поповски и Партнери е модерно адвокатско друштво и ги нуди сите видови на правни услуги во Република Северна Македонија. Се здруживме водени од желбата да обезбедиме повисок стандард на правни услуги. Ние избравме був како наше лого, бидејќи симболизира супериорно знаење, мудрост и стратегија. Овие вредности се нашиот идентитет.

Решавање на спорови

Во време кога правните проблеми и спорови настануваат се почесто и почесто, а законодавството постојано се менува и надоградува, нашиот тим нуди сеопфатни правни анализи и ефективни правни решенија.

Нашиот пристап и нашата експертиза се насочени кон тоа да се минимизира ризикот од водење на судска постапка преку имплементирање на најдобрите и практики и решенија на правните проблеми пред да прераснат во спор.

Во случаите во кои водење на спор е неизбежно, нашиот тим на искусни адвокати ќе ве води и застапува во постапките, создавајќи и користејќи ги најдобрите стратегии.

Нудиме целосна поддршка за вашиот бизнис и вашите потреби, вклучувајќи и идентификација на потенцијални правни ризици и изнаоѓање на алтернативни механизми и методи за решавање на проблемите, како медијација и советување пред да се иницира спор.

Нашите адвокати застапуваат клиенти во сите видови и во сите инстанци на судски постапки и постапки пред надлежни институции, вклучувајќи и постапки за алтернативно решавање на спорови, како преговарање, медијација и арбитража, а според потребите на клиентот. Нудиме асистенција на клиентите и во процесот на носење на одлуки со цел да ги поддржиме во ваквите комплексни процеси.

Активно ги следиме перспективите на механизмите за решавање на спорови, и нудиме консултација за избор на најсоодветниот метод за решавање на определен правен проблем.

Наш приоритет е брзо и ефикасно решавање на спорови без нарушување на деловните активности на клиентите.

Нашата пракса во овој сегмент на услуги, се однесува на:

 • Парница
 • Трговски спорови
 • Стечајни постапки
 • Спорови од интелектуална сопственост
 • Спорови од работни односи
 • Спорови од областа на осигурувањето
 • Кривични постапки од областа на „криминал на белите јаки“
 • Кривични постапки
 • Управни спорови
 • Застапување во домашна и меѓународна арбитража (UNICITRAL, ICSID, ICC)
 • BIT спорови

Запознај ги нашите адвокати

Телефон: +38970249284 
Емаил: tatjana.popovski@pp-lf.com

Татјана Поповски Булоски е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Нејзиното огромно искуство вклучува различни проекти…

Татјана поповски Булоски

Управувачки партнер

Телефон: +38970365458
Емаил: ognen.martinov@pp-lf.com

Огнен Мартинов е еден од основачките партнери на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Тој е правен експерт со повеќе од десетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија.

Огнен Мартинов

Партнер

Телефон: +38972250815
Емаил: angela.milanovska@pp-lf.com

Ангела Милановска е една од членовите на тимот на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе годишно искуство во правни работи во Република Северна Македонија.

Ангела Милановска

Адвокат

Телефон: +389 (2) 32 32 243​
Емаил: marjana.staninova@pp-lf.com

Марјана Станинова се приклучи на нашиот тим во јануари 2020 година. Нејзини области од посебен интерес вклучуваат: договорно право, корпоративно право, трговско право, отштетно право, парница и алтернативно решавање на спорови.

Марјана Станинова

Адвокат

Телефон: +38971212873
Емаил: anastazija.anastasovska@pp-lf.com

Анастазија Анастасовска Костовска е адвокат во Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе од седум години искуство во правни работи во Република Северна Македонија, работејќи во приватниот и јавниот сектор.

Анастазија Анастаасовска Костовска

Адвокат

Телефон: +38975296339
Емаил: atanas.chavdarov@pp-lf.com

Атанас Чавдаров се приклучи на нашиот тим во ноември 2022 година. Тој има посебен интерес за договорно право, правото на сопственост и другите стварни права, корпоративно право, трудово право и парница.

Атанас Чавдаров

Адвокат

error: Content is protected !!