Студентите на магистерски студии од насоката Граѓанско материјално и граѓанско процесно право беа во посета на нашето адвокатско друштво

Јан 10, 2024Uncategorized0 comments

Студентите на магистерски студии од насоката Граѓанско материјално и граѓанско процесно право при Правниот факултет “Јустинијан Први” – Скопје беа во посета на нашето адвокатско друштво и проследија презентација за улогата и значењето на адвокатот при состав на договори, како и презентација за поимот и карактеристиките на договорот за превоз и договорот за шпедиција. 

Ни беше чест и задоволство да им бидеме домаќини и да придонесеме кон проширување на нивното правничко образование од аспект на правната практика.

MORE NEWS

error: Content is protected !!