Татјана Поповски Булоски е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Нејзиното огромно искуство вклучува различни проекти фокусирани на хартии од вредност, енергетика, телекомуникации, осигурување, концесии и јавно – приватни партнерства.

Татјана има учествувано во голем број проекти, вклучително и големи приватизации во државата, капитални инвестиции и финансирање на проекти. Таа е еден од најискусните адвокати за конкуренција во нашата држава. Татјана е позната и по своето искуство во трансакции на спојувања и преземања.

Таа има огромно искуство во кривичните постапки од областа на стопански криминал (white – collar crime). Нејзиното искуство опфаќа и трговски и граѓански спорови од висок профил, меѓународна комерцијална арбитража, антимонополски постапки и постапки за конкуренција.

Татјана е признаена како водечка личност од областа на решавање спорови и корпоративно право од страна на повеќе интернационални правни директориуми. Таа е вклучена во Куќата на Славните (Hall of Fame) од страна на Legal 500, Листата на Моќ во Арбитражата (Arbitration Power List) 2021 за Централна и Источна Европа и е именувана за национална ѕвезда во парнични постапки за 2019 и 2020 година од страна на Benchmark Litigation.

Таа е автор / коавтор на повеќе од 30 статии во домашни и меѓународни изданија на теми поврзани со конкуренцијата, енергетиката, работните односи и решавањето на спорови.

 

Татјана течно зборува англиски и француски јазик.

Татјана Поповски Булоски

Управувачки Партнер

in

Поповски и Партнери

©2022 Поповски и партнери.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Тел: +389 (2) 32 32 243info@pp-lf.com

АДРЕСА

Никола Вапцаров 2-4
1000 Скопје, Северна Македонија

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Петок
08:30 - 16:00

error: Content is protected !!