Заштита на податоци
  1. Дома
  2. Заштита на Податоци

За нас

Поповски и Партнери е модерно адвокатско друштво и ги нуди сите видови на правни услуги во Република Северна Македонија. Се здруживме водени од желбата да обезбедиме повисок стандард на правни услуги. Ние избравме був како наше лого, бидејќи симболизира супериорно знаење, мудрост и стратегија. Овие вредности се нашиот идентитет.

Заштита на податоци

Во денешното глобално дигитално општество, податоците се сметаат за едно од највредните добра. Земјите ширум светот ја активираа заштитата во однос на  собирањето податоци и заштитата на овие добра и станаа еден од врвните приоритети за секој правен систем. Досега се донесени закони за заштита на податоците во повеќе од 120 земји во светот.

Постојаниот развој на технологијата и појавата на нови режими за споделување на податоци ги прават регулативите за заштита на податоците покомплексни и построги од кога било. Усогласеноста со прописите и стандардите што се однесуваат на заштитата на податоците е од високо значење за компаниите, институциите и јавните субјекти.

Нашето адвокатско друштво нуди спектар на услуги за обезбедување на целосна усогласеност со прописите и стандардите за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија. Ние нудиме упатство низ правната рамка за заштита на податоците, помош при изготвување на релевантни политики и внатрешни акти за заштита на податоци (како што се подготовка на упатства за заштита на податоците и изјави, договори за обработка на податоци и друга релевантна документација), помош во процедури пред надлежни тела, како и други услуги што можат да бидат потребни за целосно почитување на прописите и стандардите за заштита на податоците.

Ние, исто така, обезбедуваме правна помош во случаи на повреда на правата за заштита на податоците во постапките пред државните институции, како и застапување пред судовите при побарувања на штета што произлегува од повреда на одредбите за заштитата на податоците.

Оттука, даваме услуги за :

  • Изготвување на релевантни политики и акти
  • Застапување пред Агенцијата за заштита на личните податоци
  • Проверки и обука за усогласеност
  • Застапување во прекршочна постапка во врска со кршење на правилата за заштита на податоците

Запознај ги нашите адвокати

Телефон: +38970276653
Емаил: jana.dukovska@pp-lf.com

Јана Дуковска Деспотовска е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесет годишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија.

Јана Дуковска Деспотовска

Партнер

Телефон: +38971212873
Емаил: anastazija.anastasovska@pp-lf.com

Анастазија Анастасовска Костовска е адвокат во Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе од седум години искуство во правни работи во Република Северна Македонија, работејќи во приватниот и јавниот сектор.

Анастазија Анастаасовска Костовска

Адвокат

error: Content is protected !!