Chambers 2024

Апр 2, 2024Uncategorized0 comments

Задоволство ни е што нашиот Управувачки партнер, Татјана Поповски Булоски, е рангирана како адвокат во Групата 1 (Band 1) во решавање спорови од страна на Chambers and Partners во нивниот Водич за рангирање  за Европа за 2024 година. Таа е истакната за нејзината исклучителна работа и стручност во решавањето спорови. Г-ѓа Поповски Булоски е рангирана и во Глобалниот водич за рангирање на Chambers and Partners за 2024 година за Општ бизнис.

MORE NEWS

error: Content is protected !!